ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WROCŁAW

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE:

Przy nowo tworzących się Wspólnotach Mieszkaniowych, które chcą odejść od dewelopera oferujemy takie czynności jak:

- Uzyskanie numeru REGON i NIP,
- Otwarcie rachunków bankowych,
- Zawarcie umów na świadczenie usług, a przede wszystkim nadzór nad usuwaniem usterek oraz wad, a także egzekwowanie warunków rękojmi oraz przejęcie dokumentacji technicznej nieruchomości:

 

Zgodnie z treścią art.60 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane - inwestor, oddając do uzytkowania obiekt budowlany, zobowiązany jest przekazać właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentacje powykonawczą, którą stanowi dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Przekazaniu podlegają także instrukcje obsługi i eksploatacji dotyczących urządzeń i instalacji w budynku.

Sporo Wspólnot Mieszkaniowych nie posiada kompletnej dokumentacji nieruchomości. Dotyczy to zarówno starych budynków , jak i  nowo wybudowanych. Opracowanie kompletnej dokumentacji jest kosztowne, dlatego niektórzy deweloperzy próbują przerzucić koszt jej wykonania na Wspólnotę Mieszkaniową przejmującą zarząd.

W ramach współpracy oferujemy dodatkowo współpracę z Rzeczoznawcą Budowlanym w zakresie:

- ekspertyz budowlanych w zakresie budynków i budowli lub jego poszczególnych elementów przejmowanych od Dewelopera lub będących w posiadaniu Wspólnoty,

- ocen lub opinii technicznych dotyczących stanu technicznego budynków i budowli lub jego poszczególnych elementów przejmowanych od Dewelopera lub będących w posiadaniu Wspólnoty,

- eksperckich wycen kosztorysowych, ocen lub opinii dla sporządzonych przez Wykonawców lub Deweloperów kosztorysów budowlanych,
- odbiorów budynków lub mieszkań od Deweloperów,

- opinii prawnych w zakresie Prawa budowlanego.

 

 


                                                                         

SZYBKI KONTAKT

DOMATOR Sp. z o.o.

ul. Orzechowa 101/2

50-540 Wrocław Polska
Tel: 71 793 79 90

Fax: 71 793 79 91

Sławomir Jędrzejczyk   661 693 231 
Bogusław Łubieński     513 275 755                         

KOD QR