ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WROCŁAW

O firmie

Korzystając z usług firmy "DOMATOR":

Otrzymają Państwo pełną i profesjonalną obsługę nieruchomości, która w przyszłości dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych wpłacanych przez właścicieli lokali, przyczyni się do podniesienia wartości rynkowej nieruchomości, estetyki, utrzymania w należytym stanie technicznym i obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Zapewniamy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem Państwa nieruchomością. Kierujemy się przy tym zasadą ochrony interesów zleceniodawcy, a więc Wspólnoty Mieszkaniowej.

Głównym zadaniem Zarządcy Nieruchomości jest, w porozumieniu i za akceptacją Właścicieli lokali, podejmowanie wszelkich decyzji, których zadaniem jest należyta dbałość o zarządzaną nieruchomość oraz skrupulatność i dbałość o wydatkowane środki pieniężne.

Gwarantujemy profesjonalne wykonywanie obowiązków zarządcy nieruchomości, w tym racjonalne zarządzanie funduszami w celu minimalizacji kosztów utrzymania oraz fachową obsługę każdego właściciela przy równoczesnym pozostawieniu wszelkich ostatecznych i istotnych decyzji dotyczących nieruchomości wspólnej w rękach jej właścicieli.

Deklarujemy ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty i właścicielami, realizację podjętych uchwał oraz pełną kontrolę właścicieli nad finansami i gospodarką Wspólnoty.

Będziemy składać sprawozdania dotyczące Wspólnoty Mieszkaniowej Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej w ustalonych terminach.

Oprócz zadań standardowych występują lub mogą wystąpić zadania niestandardowe, w których potrzebna jest szeroka zawodowa wiedza specjalistyczna Zarządcy, między innymi w zakresie urządzeń elektrotechnicznych.

Brak fachowców w branżach wyższych technologii w zarządzaniu nieruchomościami powoduje niemożność właściwej oceny awarii i usterek urządzeń technicznych.

Firma „Domator” posiada specjalistów z takim przygotowaniem. Wykształcenie, a także wieloletnia praktyka umożliwiają zapobieganie skutkom awarii, a także weryfikowanie związanych z tym kosztów napraw, wymiany części czy urządzeń.

Specjalizujemy się w ocenie i eliminowaniu nadmiernych strat w centralnym ogrzewaniu nieruchomości.

Gwarantujemy należyte, odpowiedzialne wykonywanie powierzonych nam zadań
z wykorzystaniem zarówno posiadanej w tym zakresie wiedzy, jak i rozległych kontaktów w branży zarządzania nieruchomościami. Jesteśmy licencjonowanymi zarządcami i zatrudniamy profesjonalną kadrę techniczną i ekonomiczno-finansową.

Do prowadzenia finansów i rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych używamy programu księgowego – Weles.

Naczelną zasadą firmy „DOMATOR” jest pełna gotowość i dostępność dla właścicieli nieruchomości w każdej sytuacji przez 24 godziny.

Kontakt telefoniczny i e-mailowy z mieszkańcami umożliwia szybkie działanie w sytuacjach awaryjnych/kłopotliwych i wymagających natychmiastowej/niecierpiącej zwłoki reakcji.

Zapewniamy osobisty nadzór i przegląd nieruchomości mając na względzie po gospodarsku postrzeganie problemu.

Dodatkowo możemy Państwu zaproponować serwis awaryjny w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy (w zakresie elektrycznym, „co”, hydraulicznym) przy niewielkiej comiesięcznej opłacie od mieszkania.

W nowoczesnych budynkach przydatna jest/sprawdza się funkcja konserwatora, który dokonuje regulacji urządzeń, a także napraw wynikających z bieżącej eksploatacji. Sprawdza działanie pomp garażowych i wentylacji, przeprowadza rewizje kanałów deszczowych i studzienek, drzwi wejściowych, oświetleń klatek i garażu, rozdzielaczy przydomowych „CO”, placów zabaw, ogrodzeń. Konserwator może być również pomocny mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów technicznych, których nie brakuje w nowoczesnych nieruchomościach. Bieżąca kontrola, konserwacja, regulacja urządzeń, a także drobne naprawy zapobiegają poważnym awariom, a co z tym związane kosztom napraw i wymiany urządzeń.

Posiadamy konserwatorów z dużym doświadczeniem w dziedzinie elektryki i hydrauliki, współpracujemy z kancelariami prawnymi, z firmami budowlanymi.

Szczegółowy zakres naszych usług ustalany jest indywidualnie zgodnie z życzeniami Wspólnoty i spisanyzostaje w umowie o zarządzanie nieruchomością.


                                                                         

SZYBKI KONTAKT

DOMATOR Sp. z o.o.

ul. Orzechowa 101/2

50-540 Wrocław Polska
Tel: 71 793 79 90

Fax: 71 793 79 91

Sławomir Jędrzejczyk   661 693 231 
Bogusław Łubieński     513 275 755                         

KOD QR